Hi. กรุณา login. ถ้าเป็นสมาชิกใหม่กด สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
   
การให้บริการของพนักงาน ดวงเจริญ
รายการโพล
กระทู้
วัตถุประสงค์
1. ให้บริการปรึกษาปัญหาประกันภัยทุกชนิดไม่ว่า ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และอื่นๆ
2. เพื่อบริการสมาชิกตัวแทนของสำนักงานเพื่อจะได้รับรู้ข่าวสารในวงการประกันภัยได้รวดเร็ว
3. เป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทประกันภัยและลูกค้า
4. ประกอบธุรกิจทางด้านประกันภัยทุกชนิด
สนง.ดวงเจริญ